นางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

  ::  ลิงค์ที่น่าสนใจ

   ::  แบบฟอร์มต่าง ๆ
   ::  ติดต่อ

           เครื่องมือวิทยาศาสตร์
   -ภาควิชาคณิตศาสตร์
  - ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  - ภาควิชาเคมี
  - ภาควิชาชีววิทยา
  - ภาควิชาฟิสิกส์
  - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

  ::  ดาวน์โหลด

-Adobe Acrobate 8.0 Professional
-นิตยสารอัญมณีและเครื่องประดับ    โครงการแสดงความยินดี พี่รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ อาคาร 19 ห้อง 19-501,502,503 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้กล่าวให้โอวาทและ แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ข่าวประกาศ  

- ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

- คณะผู้บริหารและนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Faculty of Mathematic University of Pasundan, Bandung ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 33 ราย เดินทางมาศึกษาดูงานที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันทางด้านวิชาการระหว่าง University of Pasundan และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

::   สารสนเทศทรัพยากรบุคคล   ::   แบบสำรวจความพึงพอใจ
::   สารสนเทศการประกันคุณภาพ ::   ศูนย์กลางแบบฟอร์มเอกสารคณะวิทยาศาสตร
::   Science News ::   SWU - mail
::   e-document ::   อาจารย์ได้รับทุนวิจัย

 

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 สุขุมวิท 23   
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-6495000 ต่อ 8407 โทรสาร. 02-2600128