เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

  ::  ลิงค์ที่น่าสนใจ       

   ::  แบบฟอร์มต่าง ๆ
   ::  ติดต่อ

 


Congratulations :
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ได้รับรางวัลที่ 1 จากทุนรางวัลรากแก้วที่ยั่งยืนแห่งการวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Congratulations :

        อาจารย์วีณา เสียงเพราะ ได้รับรางวัลที่ 1 จากทุนรางวัลต้นกล้าความงอกงามแห่งการวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 สุขุมวิท 23   
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-6495000 ต่อ 8407 โทรสาร. 02-2600128